Tạo tài khoản,Thành viên

Tạo tài khoản

  • Liên hệ với chúng tôi !!!

   Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn. Chúng tôi tin vào sự kịp thời của dịch vụ khách hàng và sẽ làm mọi thứ có thể để làm hài lòng khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, ý kiến, hoặc đề xuất gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!!

   • 1. Mr. Alex : 0976564693
    2. Ms. Lan Anh : 0389025446
    3. Mr. Triển : 0987888463

   • Dịch vụ khách hàng:

    Đối với các câu hỏi liên quan đến trạng thái đơn hàng và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng khác, hãy đăng nhập vào "Đơn hàng của tôi" và nhấp vào đơn hàng bạn cần trợ giúp. Từ trang đặt hàng chi tiết, bạn có thể dễ dàng xem lại chi tiết đơn hàng, theo dõi tiến trình đặt hàng và yêu cầu trợ giúp bằng cách gửi một vé Dịch vụ khách hàng. Chúng tôi thường trả lời tất cả các vé trong vòng 1 ngày làm việc.

    Bán hàng:

    Nếu bạn cần thông tin trước khi mua, bạn có thể bắt đầu Trò chuyện trực tiếp với các nhân viên bán hàng trực tuyến của chúng tôi. Nếu Live Chat không có sẵn, bạn sẽ được chuyển đến một biểu mẫu trực tuyến để gửi yêu cầu. Khi bạn gửi yêu cầu, bạn có thể theo dõi tiến trình và gửi thông tin cập nhật trong mục "Yêu cầu của tôi".