Băng dính chịu nhiệt KAPTON
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP / Băng dính chịu nhiệt KAPTON

Băng dính chịu nhiệt KAPTON

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính chịu nhiệt ESD KAPTON  một mặt - D09009 Bán
VND1,960,000.00 VND2,150,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt KAPTON một mặt - D09004 Bán
VND2,750,000.00 VND2,980,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt KAPTON một mặt - D09003 Bán
VND2,500,000.00 VND2,700,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính chịu nhiệt KAPTON một mặt - D09002 Bán
VND1,950,000.00 VND2,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt KAPTON một mặt - D09001 Bán
VND780,000.00 VND920,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)