Nhíp chống tĩnh điện
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT TƯ CHỐNG TĨNH ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ NHÀ XƯỞNG / Nhíp chống tĩnh điện

Nhíp chống tĩnh điện

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Nhíp chống tĩnh điện độ chính xác cao Vetus 33A-SA - L17062 Bán
VND27,000.00 VND35,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Đầu nhíp chống tĩnh điện ESD-249 - L17029 Bán
VND6,000.00 VND11,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Đầu nhíp chống tĩnh điện ESD-259 - L17028 Bán
VND6,000.00 VND11,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Đầu nhíp chống tĩnh điện ESD-7A - L17039-R Bán
VND6,000.00 VND11,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Đầu nhíp chống tĩnh điện ESD-7A - L17039-L Bán
VND6,000.00 VND11,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện - L17009 Bán
VND20,000.00 VND25,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện - L17046 Bán
VND17,000.00 VND22,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện - L17008 Bán
VND20,000.00 VND25,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện - L17007 Bán
VND17,000.00 VND22,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện - L17006 Bán
VND13,000.00 VND18,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp tre chống tĩnh điện  - L17005 Bán
VND13,000.00 VND18,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - 93301 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - L17004 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - L17031 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - L17021 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - L17022 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp nhựa chống tĩnh điện - L17023 Bán
VND8,000.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD-13 - L17035 Bán
VND23,000.00 VND28,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD-14 - L17036 Bán
VND23,000.00 VND28,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Nhíp chống tĩnh điện Vetus ESD-16 - L17038 Bán
VND23,000.00 VND28,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích