OMRON
Vị trí của bạn: Trang đầu / THIẾT BỊ ĐIỆN / OMRON

OMRON

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Rơ le điều khiển 8 chân dẹt - MY2-GS DC24V Omron Bán
VND750,000.00 VND850,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình PLC - CP1E-N60SDR-A Omron Bán
VND5,500,000.00 VND6,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Màn hình cảm ứng - NB7W-TW01B Omron Bán
VND6,400,000.00 VND7,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Màn hình cảm ứng - NB10W-TW01B Omron Bán
VND10,800,000.00 VND12,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng - CP1W-CIF01 Omron Bán
VND550,000.00 VND720,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module 12 đầu vào - CP1W-TS004 Omron Bán
VND6,500,000.00 VND7,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng 4 đầu vào - CP1W-TS002 Omron Bán
VND3,400,000.00 VND4,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module  Mở Rộng I/O PLC - CP1W-16ET Omron Bán
VND2,200,000.00 VND2,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng 8 ngõ ra - CP1W-8ET Omron Bán
VND1,400,000.00 VND1,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng - CP1W-40EDT Omron Bán
VND3,500,000.00 VND4,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ Lập Trình PLC Omron CP1H-XA40DT-D Bán
VND11,000,000.00 VND13,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích