SIEMENS
Vị trí của bạn: Trang đầu / THIẾT BỊ ĐIỆN / SIEMENS

SIEMENS

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1CR60-0AA1 Siemens Bán
VND6,300,000.00 VND6,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1CR40-0AA1 Siemens Bán
VND4,420,000.00 VND4,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1CR30-0AA1 Siemens Bán
VND3,800,000.00 VND4,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1CR20-0AA1 Siemens Bán
VND3,080,000.00 VND4,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1ST60-0AA0 Siemens Bán
VND9,950,000.00 VND10,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1SR60-0AA0 Siemens Bán
VND9,950,000.00 VND10,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1ST40-0AA0 Siemens Bán
VND8,800,000.00 VND9,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1SR40-0AA0 Siemens Bán
VND8,800,000.00 VND9,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1ST30-0AA0 Siemens Bán
VND5,950,000.00 VND6,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1SR30-0AA0 Siemens Bán
VND5,950,000.00 VND6,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1ST20-0AA0 Siemens Bán
VND4,500,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-1SR20-0AA0 Siemens Bán
VND4,500,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-5BA01-0AA0 Siemens Bán
VND880,000.00 VND1,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-5AQ01-0AA0 Siemens Bán
VND1,450,000.00 VND2,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-5AE01-0AA0 Siemens Bán
VND1,450,000.00 VND2,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-5DT04-0AA0 Siemens Bán
VND1,100,000.00 VND1,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-5CM01-0AA0 Siemens Bán
VND1,600,000.00 VND2,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-7DP01-0AA0 Siemens Bán
VND6,050,000.00 VND6,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-3AT04-0AA0 Siemens Bán
VND4,600,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ điều khiển lập trình S7-200 SMART - 6ES7 288-3AR04-0AA0 Siemens Bán
VND6,900,000.00 VND7,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích