Màng PC trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PC / Màng PC trong suốt

Màng PC trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
PC1250N - Màng PC trong suốt Bán
VND32,000.00 VND35,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC1750N - Màng PC trong suốt Bán
VND42,000.00 VND45,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC2500N - Màng PC trong suốt Bán
VND53,000.00 VND55,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC3000N - Màng PC trong suốt Bán
VND69,000.00 VND72,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC3750N - Màng PC trong suốt Bán
VND97,000.00 VND100,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích