BĂNG DÍNH DẪN NHIỆT/ /EMC/EMI
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH DẪN NHIỆT/ /EMC/EMI

BĂNG DÍNH DẪN NHIỆT/ /EMC/EMI

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24115 Bán
VND205,000.00 VND215,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - L40770 Bán
VND11,400,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - DE000001 Bán
VND400.00 VND600.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi nhôm dẫn điện hai mặt - BA060001 Bán
VND2,650,000.00 VND2,950,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi nhôm dẫn điện một mặt - D24102 Bán
VND430,000.00 VND480,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi nhôm dẫn điện một mặt - D24101 Bán
VND290,000.00 VND320,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Xốp bọc vải dẫn điện - DE000005 Bán
VND400.00 VND600.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - L41239 Bán
VND600.00 VND800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - L41238 Bán
VND450.00 VND520.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - L41237 Bán
VND600.00 VND800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - L41236 Bán
VND650.00 VND800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Xốp bọc vải dẫn điện - L41235 Bán
VND400.00 VND600.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - L40772 Bán
VND3,700,000.00 VND4,050,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24105 Bán
VND450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24116 Bán
VND100,000.00 VND125,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D20002 Bán
VND180,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)