THIẾT BỊ ĐIỆN
Vị trí của bạn: Trang đầu / THIẾT BỊ ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐIỆN

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - DZ20Y-100/3300 63A Bán
VND615,000.00 VND720,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - DZ20L-160/4300 50A Bán
VND1,250,000.00 VND1,450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint DZ20L - NM1LE-125S/3300 63A Bán
VND1,300,000.00 VND1,450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint DZ20L - NM1-250S/3300 125A Bán
VND950,000.00 VND1,025,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - NM1-63S/3300 16A Bán
VND505,000.00 VND525,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - NM10-100/330 40A Bán
VND390,000.00 VND445,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT  - NR2-25/Z 17-25A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 12-18A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 9-13A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 7-10A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 5.5-8A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 4-6A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 2.5-4A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1.6-2.5A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1.25-2A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1-1.6A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT- NR2-25/Z 0.63-1A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT - CJX2-6511 220V Bán
VND844,000.00 VND1,013,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT- CJX2-5011 220V Bán
VND621,000.00 VND745,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT-CJX2-4011 220V Bán
VND586,000.00 VND703,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích