MITSUBISHI
Vị trí của bạn: Trang đầu / THIẾT BỊ ĐIỆN / MITSUBISHI

MITSUBISHI

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Module mở rộng Mitsubishi  - PLC FX2N-4AD Bán
VND2,200,000.00 VND2,600,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng Mitsubishi - FX2N-4DA Bán
VND3,000,000.00 VND3,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng Mitsubishi -  FX2N-2AD Bán
VND1,600,000.00 VND2,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Module mở rộng Mitsubishi  - FX2N-2DA Bán
VND2,000,000.00 VND2,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ lập trình PLC Mitsubishi - FX3U-128MR Bán
VND9,700,000.00 VND11,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ lập trình PLC Mitsubishi - FX3U-80MR Bán
VND7,800,000.00 VND8,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi - FX3U-64MR Bán
VND6,500,000.00 VND7,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ lập trình PLC Mitsubishi - FX3U-32MR Bán
VND5,700,000.00 VND6,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ lập trình PLC Mitsubishi - FX1N-60MR Bán
VND5,000,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ lập trình PLC Mitsubishi  FX1N-40MR Bán
VND3,700,000.00 VND4,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích