VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH

VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
TL025005AU-W - Màng chống dính PET keo silicon màu trắng sữa dày: 0.025mm Bán
VND8,550.00 VND10,260.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
TL025003AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt, dày: 0.025mm Bán
VND6,660.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
CB020003 - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL038016AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.038mm Bán
VND7,620.00 VND8,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
L40017- Giấy chống dính Glassine màu xanh Bán
VND7,650.00 VND8,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL00510AA - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.05mm Bán
VND13,330.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL050015AP - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
D24008 - Giấy chống dính tráng silicon màu vàng Bán
VND4,500.00 VND5,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL050003AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010002 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010003- Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010007 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND15,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
CB010008 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND15,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010009 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND14,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL075005AJ - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL75030P - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
TL100015AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.10mm Bán
VND15,200.00 VND18,240.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL100060P - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.10mm Bán
VND15,200.00 VND18,240.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB020001 - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL007510P - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)