Màng PE dạng trơn trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PE / Màng PE dạng trơn trong suốt

Màng PE dạng trơn trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
P5020E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
P8030F - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.08mm Bán
VND9,000.00 VND10,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
P50P200E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
P5010D - Màng PE dạng trơn trong suốt  dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
P5005D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5010E- Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND7,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5005E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5030E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
P5040D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P100E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50200E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50250D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND7,200.00 VND8,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P300E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50320E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50400H - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
P8007F - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.08mm Bán
VND9,000.00 VND10,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P80800E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.08mm Bán
VND12,000.00 VND14,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P15030F - Màng dạng trơn trong suốt Bán
VND8,000.00 VND9,600.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P150550E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.15mm Bán
VND7,000.00 VND10,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P40310E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.04mm Bán
VND5,200.00 VND6,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)