BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP

BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng keo 3M  2 mặt - 3M 9448A Bán
VND5,600,000.00 VND6,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (15)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M 9448AB Bán
VND6,600,000.00 VND7,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng dính vải dẫn điện dạng trơn một mặt - D24140 Bán
VND6,900,000.00 VND7,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M 9448HK Bán
VND6,000,000.00 VND7,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M 467MP Bán
VND6,500,000.00 VND7,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M 468MP Bán
VND8,000,000.00 VND9,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng keo cường lực 3M siêu dính - 3M VHB 4914 (0.2mm) Bán
VND20,800,000.00 VND23,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo cường lực 3M siêu dính - 3M VHB 4914 (0.25mm) Bán
VND44,400,000.00 VND55,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (6)
Băng keo cường lực 3M siêu dính -3M VHB 4920 Bán
VND12,000,000.00 VND14,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M VHB 5925 Bán
VND11,900,000.00 VND13,300,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng keo 3M 2 mặt -3M VHB RP16 Bán
VND12,200,000.00 VND13,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng keo cường lực  3M VHB 4945 Bán
VND17,200,000.00 VND18,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng keo cường lực 3M VHB 4950 Bán
VND20,100,000.00 VND20,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính cách điện - 3M Supper 10 Bán
VND6,700,000.00 VND7,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng keo 3M sợi thủy tinh - 3M 897 Taiwan Bán
VND3,200,000.00 VND3,600,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo 3M sợi thủy tinh - 3M 897 Bán
VND4,100,000.00 VND4,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng keo 3M 2 mặt - 3M 9075 Bán
VND4,800,000.00 VND5,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo 2 mặt 3M 93010 Bán
VND13,960,000.00 VND14,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng keo 3M cách điện - 3M 1350F Bán
VND5,000,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng keo giấy 3M 1 mặt - 3M 2214 Bán
VND1,100,000.00 VND1,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (6)