Các loại màng PE
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PE

Các loại màng PE

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
P5020E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
W5020E - Màng PE dạng lưới trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND4,600.00 VND5,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
P8030F - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.08mm Bán
VND9,000.00 VND10,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
JD5015F - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,100.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
P50P200E-R - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND6,200.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P200E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
P5010D - Màng PE dạng trơn trong suốt  dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
P5005D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5010E- Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND7,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5005E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
W4020E - Màng PE dạng lưới trong suốt  dày: 0.04mm Bán
VND4,300.00 VND5,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5030E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
P5040D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P100E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50200E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50250D - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND7,200.00 VND8,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P300E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50320E - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50400H - Màng PE dạng trơn trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND6,000.00 VND7,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
P50P450E- Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND80,000.00 VND96,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)