Băng dính chịu nhiệt PET
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP / Băng dính chịu nhiệt PET

Băng dính chịu nhiệt PET

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - BA010016 Bán
VND620,000.00 VND792,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá mạ (0.08mm) - D24123 Bán
VND975,000.00 VND1,100,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá mạ - D17010 Bán
VND675,000.00 VND810,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu vàng - D17005 Bán
VND480,000.00 VND525,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu đỏ - D17004 Bán
VND415,000.00 VND522,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh dương - D24112 Bán
VND1,800,000.00 VND2,250,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - D24059 Bán
VND685,000.00 VND840,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - BA010012 Bán
VND785,000.00 VND1,350,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - D24060 Bán
VND850,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - D17002 Bán
VND935,000.00 VND1,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - BA010007 Bán
VND1,850,000.00 VND2,140,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET chịu nhiệt một mặt màu xanh lá cây - D24110 Bán
VND1,860,000.00 VND2,050,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính PET một mặt chịu nhiệt trong suốt - D08001 Bán
VND1,300,000.00 VND1,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính PET chịu nhiệt trong suốt một mặt - D24099 Bán
VND1,315,000.00 VND1,450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)