Băng dính NITTO
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP / Băng dính NITTO

Băng dính NITTO

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính Xốp - NITTO 686 Bán
VND829,000.00 VND850,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO GA5905 Bán
VND10,400,000.00 VND12,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 500 Bán
VND7,400,000.00 VND7,850,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 5000NS Bán
VND6,800,000.00 VND7,200,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
Băng dính hai mặt - NITTO 507 Bán
VND28,300,000.00 VND30,260,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 530R Bán
VND13,900,000.00 VND14,580,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính hai mặt - NITTO 5000E Bán
VND9,700,000.00 VND10,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính - NITTO 3800A Bán
VND5,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 5612 Bán
VND20,400,000.00 VND23,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO GA3014 Bán
VND5,200,000.00 VND5,600,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính cách điện chống cháy - NITTO 156A Bán
VND10,800,000.00 VND11,240,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính cách điện - NITTO 31B Bán
VND3,600,000.00 VND3,730,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính hai mặt - NITTO 5620A Bán
VND19,900,000.00 VND22,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 5015 Bán
VND6,700,000.00 VND6,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 5608BN Bán
VND16,700,000.00 VND17,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính hai mặt - NITTO 5603 Bán
VND7,800,000.00 VND8,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng Keo Chịu Nhiệt - NITTO 903 ULS Bán
VND180,000.00 VND210,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Băng keo cách điện, chịu nhiệt - Nitto 923S Bán
VND3,510,000.00 VND4,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Băng keo  polyester - NITTO NO.31C Bán
VND4,600,000.00 VND5,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
NITTO GA835CN Bán
VND8,800,000.00 VND9,500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích