Màng chống dính PET trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH / Màng chống dính PET / Màng chống dính PET trong suốt

Màng chống dính PET trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
TL025003AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt, dày: 0.025mm Bán
VND6,660.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
TL038016AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.038mm Bán
VND7,620.00 VND8,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL050015AP - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL050003AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010002 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010003- Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND9,400.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010007 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND15,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
CB010008 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND15,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB010009 - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND14,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL075005AJ - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL75030P - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND13,250.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
TL100015AH - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.10mm Bán
VND15,200.00 VND18,240.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL100060P - Màng chống dính PET silicon trong suốt dày: 0.10mm Bán
VND15,200.00 VND18,240.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)