Màng PET một lớp
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng bảo vệ PET / Màng PET một lớp

Màng PET một lớp

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
T6Y013E - Màng PET Acrylics  một lớp trong suốt dày: 0.06mm Bán
VND11,600.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P60Y015E - Màng PET Acrylics một lớp  trong suốt  dày: 0.06mm Bán
VND16,800.00 VND20,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T6Y020E - Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND11,600.00 VND13,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T30Y020E- Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.03mm Bán
VND10,020.00 VND12,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET05180E-D - Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND11,600.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)