Băng dính chịu nhiệt TEFLON
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH CÔNG NGHIỆP / Băng dính chịu nhiệt TEFLON

Băng dính chịu nhiệt TEFLON

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D24098 Bán
VND460,000.00 VND480,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D24097 Bán
VND390,000.00 VND450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt không keo - D24089 Bán
VND82,000.00 VND90,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D24100 Bán
VND3,900,000.00 VND4,410,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D24042 Bán
VND2,600,000.00 VND3,036,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt- D24041 Bán
VND2,200,000.00 VND2,530,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10013(φ76) Bán
VND1,500,000.00 VND1,623,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10013(φ38) Bán
VND1,500,000.00 VND1,625,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON  một mặt - D10013 (φ30) Bán
VND1,500,000.00 VND1,625,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10012(φ76) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt- D10012(φ38) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10012 (φ30mm) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10011(φ76) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (4)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10011(φ38) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (2)
Băng dính chịu nhiệt TEFLON một mặt - D10011 (φ30) Bán
VND1,100,000.00 VND1,235,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)