Màng PET 2 lớp
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng bảo vệ PET / Màng PET 2 lớp

Màng PET 2 lớp

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
T60G003VT - Màng PET Silicone 2 lớp trong suốt dày: 056mm+0.05mm Bán
VND31,850.00 VND39,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
T60Y003EYL - Màng PET Acrylics ánh vàng 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.025mm Bán
VND27,200.00 VND33,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET093010AW-G - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.055mm+0.025mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T6025G010AL - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.025mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T3550Y010AF-Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.035mm+0.05mm Bán
VND20,400.00 VND25,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET1108AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.05mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET12120AL - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.08mm+0.038mm Bán
VND18,700.00 VND21,360.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET10200AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.038mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET010250AT-Y - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.1mm+0.038mm Bán
VND20,400.00 VND24,480.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET006150AT-G - Màng PET Acrylics 2 lớp dày: 0.06mm+0.038mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET09200AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.04mm+0.05mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET1506AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.1mm+0.05mm Bán
VND20,400.00 VND25,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET10080AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.038mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích