Băng dính đồng
Vị trí của bạn: Trang đầu / BĂNG DÍNH DẪN NHIỆT/ /EMC/EMI / Băng dính đồng

Băng dính đồng

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24115 Bán
VND205,000.00 VND215,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - L40770 Bán
VND11,400,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - L40772 Bán
VND3,700,000.00 VND4,050,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24105 Bán
VND450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D24116 Bán
VND100,000.00 VND125,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
Băng dính phôi đồng dẫn điện hai mặt - D20002 Bán
VND180,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)