Màng PET không keo
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng bảo vệ PET / Màng PET không keo

Màng PET không keo

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
PET025P - Màng PET trong suốt không keo dày 0.025mm Bán
VND2,700.00 VND3,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET038P-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.038mm Bán
VND4,000.00 VND4,700.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET038AD-S - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.038mm Bán
VND3,990.00 VND4,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET050AD-S - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.05mm Bán
VND5,400.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET075AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.075mm Bán
VND7,720.00 VND9,300.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET100AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.1mm Bán
VND10,290.00 VND12,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET125AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.125mm Bán
VND12,860.00 VND15,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T0015AD - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.15mm Bán
VND15,440.00 VND18,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P02001 - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.188mm Bán
VND19,350.00 VND23,300.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)