Giá để bản mạch SMT- PCB
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT TƯ CHỐNG TĨNH ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ NHÀ XƯỞNG / Giá để bản mạch SMT- PCB

Giá để bản mạch SMT- PCB

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Giá để bản mạch SMT - L32001(jinshu) Bán
VND440,000.00 VND500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch - L31002 Bán
VND45,000.00 VND65,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Xe đẩy PCB-L40625 Bán
VND3,050,000.00 VND3,660,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Xe đẩy SMT chống tĩnh điện -GB020007 Bán
VND1,500,000.00 VND1,800,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Xe đẩy SMT thanh nhọn -GB020006 Bán
VND2,750,000.00 VND3,300,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Xe đẩy SMT thanh bằng-GB020004 Bán
VND2,480,000.00 VND2,976,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Xe đẩy SMT thanh đơn nhọn-GB020003 Bán
VND2,190,000.00 VND2,628,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT-L40777 Bán
VND1,220,000.00 VND1,464,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Giá để bản mạch SMT-L40986(jinsu) Bán
VND670,000.00 VND804,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT - L40823(jinshu) Bán
VND430,000.00 VND500,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT - L40778 Bán
VND440,000.00 VND528,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT - L40514 Bán
VND490,000.00 VND550,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
Giá để bản mạch SMT - L32009 Bán
VND1,260,000.00 VND1,320,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT - L32007 Bán
VND1,200,000.00 VND1,300,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch SMT - L32001(sujiao) Bán
VND490,000.00 VND540,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch loại thẳng dọc - L31001 Bán
VND45,000.00 VND54,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch - L31003 Bán
VND45,000.00 VND65,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch hình chữ U - L31004 Bán
VND55,000.00 VND75,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch hình chữ L - L31005 Bán
VND55,000.00 VND75,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Giá để bản mạch hình chữ L - L40874 Bán
VND95,000.00 VND115,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích