Màng chống dính Fluorine trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH / Màng chống dính PET Fluorine / Màng chống dính Fluorine trong suốt

Màng chống dính Fluorine trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
PET0501AU - Màng chống dính Fluorine trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND31,350.00 VND32,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TLF075010AH - Màng chống dính Fluorine trong suốt dày: 0.075mm Bán
VND33,320.00 VND34,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TLF10005AH - Màng chống dính Fluorine trong suốt dày: 0.10mm Bán
VND37,130.00 VND40,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)