Màng PE dạng trơn màu đỏ
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PE / Màng PE dạng trơn màu đỏ

Màng PE dạng trơn màu đỏ

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
P50P200E-R - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND6,200.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5010E-R - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND6,200.00 VND7,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50450E-R - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND7,300.00 VND8,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5080GRE - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND7,500.00 VND8,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5040GRE - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND7,500.00 VND8,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P5010GRE - Màng PE dạng trơn màu đỏ dày: 0.05mm Bán
VND7,500.00 VND8,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)