Màng PE tĩnh điện trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PE / Màng PE tĩnh điện trong suốt

Màng PE tĩnh điện trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
JD5015F - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,100.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (5)
P50P450E- Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND80,000.00 VND96,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
JD5005D- Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND4,800.00 VND5,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
JD6006F-Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.06mm Bán
VND5,200.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P70450E - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.07mm Bán
VND8,800.00 VND10,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P70P300E - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.07mm Bán
VND8,500.00 VND10,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50200AS - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND80,000.00 VND96,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P150E - Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND5,300.00 VND6,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P50P350E- Màng PE tĩnh điện trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND80,000.00 VND96,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)