Các loại màng bảo vệ PET
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng bảo vệ PET

Các loại màng bảo vệ PET

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
PET025P - Màng PET trong suốt không keo dày 0.025mm Bán
VND2,700.00 VND3,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET038P-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.038mm Bán
VND4,000.00 VND4,700.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET038AD-S - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.038mm Bán
VND3,990.00 VND4,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET050AD-S - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.05mm Bán
VND5,400.00 VND6,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET075AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.075mm Bán
VND7,720.00 VND9,300.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET100AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.1mm Bán
VND10,290.00 VND12,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET125AD-D - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.125mm Bán
VND12,860.00 VND15,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T0015AD - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.15mm Bán
VND15,440.00 VND18,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P02001 - Màng PET trong suốt không keo dày: 0.188mm Bán
VND19,350.00 VND23,300.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T6Y013E - Màng PET Acrylics  một lớp trong suốt dày: 0.06mm Bán
VND11,600.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
P60Y015E - Màng PET Acrylics một lớp  trong suốt  dày: 0.06mm Bán
VND16,800.00 VND20,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T6Y020E - Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND11,600.00 VND13,800.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T30Y020E- Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.03mm Bán
VND10,020.00 VND12,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
PET05180E-D - Màng PET Acrylics một lớp trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND11,600.00 VND14,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T60G003VT - Màng PET Silicone 2 lớp trong suốt dày: 056mm+0.05mm Bán
VND31,850.00 VND39,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
T60Y003EYL - Màng PET Acrylics ánh vàng 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.025mm Bán
VND27,200.00 VND33,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET093010AW-G - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.055mm+0.025mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T6025G010AL - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.025mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
T3550Y010AF-Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.035mm+0.05mm Bán
VND20,400.00 VND25,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PET1108AT - Màng PET Acrylics 2 lớp trong suốt dày: 0.06mm+0.05mm Bán
VND17,000.00 VND20,400.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích