CHINT
Vị trí của bạn: Trang đầu / THIẾT BỊ ĐIỆN / CHINT

CHINT

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - DZ20Y-100/3300 63A Bán
VND615,000.00 VND720,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - DZ20L-160/4300 50A Bán
VND1,250,000.00 VND1,450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint DZ20L - NM1LE-125S/3300 63A Bán
VND1,300,000.00 VND1,450,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint DZ20L - NM1-250S/3300 125A Bán
VND950,000.00 VND1,025,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - NM1-63S/3300 16A Bán
VND505,000.00 VND525,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Bộ ngắt mạch Aptomat MCCB Chint - NM10-100/330 40A Bán
VND390,000.00 VND445,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT  - NR2-25/Z 17-25A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 12-18A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 9-13A Bán
VND184,000.00 VND221,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 7-10A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 5.5-8A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 4-6A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 2.5-4A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1.6-2.5A Bán
VND163,000.00 VND196,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1.25-2A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT - NR2-25/Z 1-1.6A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Rơ le nhiệt CHINT- NR2-25/Z 0.63-1A Bán
VND115,000.00 VND138,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT - CJX2-6511 220V Bán
VND844,000.00 VND1,013,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT- CJX2-5011 220V Bán
VND621,000.00 VND745,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
Khởi động từ AC contactor CHINT-CJX2-4011 220V Bán
VND586,000.00 VND703,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích