Các loại màng PC
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PC

Các loại màng PC

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
AE010001 - Màng PC màu đen OMAY-SE42B dày: 0.25mm Bán
VND135,900.00 VND145,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
AE010002 - Màng PC màu đen LEXAN/FR-700 dày: 0.5mm Bán
VND31,416,000.00 VND32,000,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
L41050 - Tấm nhựa PC trong suốt, một mặt cứng chống xước dày: 0.5mm Bán
VND262,000.00 VND285,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
AE010003 - Màng PC Plastic black SE42B dày: 0.5mm Bán
VND115,000.00 VND120,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC1250N - Màng PC trong suốt Bán
VND32,000.00 VND35,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC1750N - Màng PC trong suốt Bán
VND42,000.00 VND45,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC2500N - Màng PC trong suốt Bán
VND53,000.00 VND55,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC3000N - Màng PC trong suốt Bán
VND69,000.00 VND72,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC3750N - Màng PC trong suốt Bán
VND97,000.00 VND100,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC5000N - Tấm nhựa PC trong suốt dày 0.5mm Bán
VND180,000.00 VND190,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích
PC10000N - Tấm nhựa PC trong suốt Bán
VND360,000.00 VND370,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích