Màng chống dính PET màu xanh dương
Vị trí của bạn: Trang đầu / VẬT LIỆU CHỐNG DÍNH / Màng chống dính PET / Màng chống dính PET màu xanh dương

Màng chống dính PET màu xanh dương

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
CB020003 - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL00510AA - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.05mm Bán
VND13,330.00 VND16,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
CB020001 - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL007510P - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.075mm Bán
VND18,200.00 VND19,000.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL01010P - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.01mm Bán
VND24,750.00 VND29,700.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
TL01040P - Màng chống dính PET silicon màu xanh dương dày: 0.01mm Bán
VND24,750.00 VND25,600.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)