Màng PE dạng lưới trong suốt
Vị trí của bạn: Trang đầu / MÀNG NHỰA / Các loại màng PE / Màng PE dạng lưới trong suốt

Màng PE dạng lưới trong suốt

Đăng ký theo dõi
Theo dõi để nhận được giá mới nhất và ưu đãi mới nhất trong ngày!
W5020E - Màng PE dạng lưới trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND4,600.00 VND5,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (3)
W4020E - Màng PE dạng lưới trong suốt  dày: 0.04mm Bán
VND4,300.00 VND5,200.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
W5030E - Màng PE dạng lưới trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND4,600.00 VND5,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)
W5040E - Màng PE dạng lưới trong suốt dày: 0.05mm Bán
VND4,600.00 VND5,500.00
Thêm vào bộ sưu tập yêu thích (1)